Sit Down Rider Electrics Used Forklifts

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Mast Extras / Condition
29485 3,500 1,733 Nissan MCJ1B1L18S 2013 88 / 193 TSU 2,235 / 4,902 TSU W/48V BATTERY, 3RD VALVE & HOSING
29486 3,500 1,733 Nissan MCJ1B1L18S 2013 88 / 193 TSU 2,235 / 4,902 TSU W/48V BATTERY, 3RD VALVE & HOSING
29487 3,500 1,733 Nissan MCJ1B1L18S 2013 88 / 193 TSU 2,235 / 4,902 TSU W/48V BATTERY, 3RD VALVE & HOSING
27405 4,500 2,228 Hyster E45XN-33 2010 82 / 189 TSU 2,083 / 4,801 TSU W/48V BATTERY, MONO, S/S
R0426 5,000 2,475 Mitsubishi FBC25KE 2004 95 / 276 QUAD 2,413 / 7,010 QUAD W/48V BATTERY, S/S, NON-MARKING TIRES
R0427 5,000 2,475 Yale ERC050GHN48TE084 2006 84 / 194 TSU 2,134 / 4,928 TSU W/48V BATTERY, S/S, NON-MARKING TIRES, 2,200 ORIGINAL HOURS
R0430 5,000 2,475 Toyota 7FBCU25 2008 83 / 189 TSU 2,108 / 4,801 TSU W/36V BATTERY, S/S, NON-MARKING TIRES
28675 5,000 2,475 Hyster E50XN-33 2011 82 / 189 TSU 2,083 / 4,801 TSU W/36V BATTERY, MONO, S/S
29031 5,000 2,475 Crown FC4520-50 2011 83 / 188 TSU 2,108 / 4,775 TSU W/36V BATTERY, 3RD VALVE & HOSING, 2900 DRIVE HOURS
40000 5,000 2,475 Cat E5000 2013 88 / 200 TSU 2,235 / 5,080 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
40001 5,000 2,475 Cat E5000 2013 88 / 200 TSU 2,235 / 5,080 TSU W/36V BATTERY, S/S
40002 5,000 2,475 Cat E5000 2013 88 / 200 TSU 2,235 / 5,080 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
40003 5,000 2,475 Cat E5000 2013 88 / 200 TSU 2,235 / 5,080 TSU W/36V BATTERY, S/S
40004 5,000 2,475 Cat E5000 2013 88 / 200 TSU 2,235 / 5,080 TSU 36V, CAHSSIS ONLY, S/S
R0402 6,000 2,970 Nissan CWGP02L30S 2003 89 / 258 QUAD 2,261 / 6,553 QUAD W/48V BATTERY, S/S
26731 6,000 2,970 Crown FC4020-60 2007 83 / 118 STD 2,108 / 2,997 STD W/36V BATTERY, S/S
29770 6,000 2,970 Clark ECX30 2011 83 / 189 TSU 2,108 / 4,801 TSU W/36V BATTERY, 4 WAY VALVE & HOSING
29507 6,000 2,970 Toyota 8FBCU30 2014 87 / 187 TSU 2,210 / 4,750 TSU W/36V BATTERY, EZ PEDAL, S/S, 2014 MODEL BATTERY
29447 6,500 3,218 Clark ECX32 2008 83 / 189 TSU 2,108 / 4,801 TSU W/36V BATTERY, S/S, 2014 MODEL BATTERY
28497 6,500 3,218 Toyota 7FBCU32 2010 86 / 187 TSU 2,184 / 4,750 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
26684 8,000 3,960 Hyster E80XL3 1998 83 / 173 TSU 2,108 / 4,394 TSU W/36V BATTERY, MONO, S/S, 4 WAY VALVE & HOSING
24971 8,000 3,960 Nissan CHGP02A35V 2005 83 / 175 TSU 2,108 / 4,445 TSU W/36V BATTERY, 3RD VALVE & HOSING, NON-MARKING TIRES
28644 8,000 3,960 Hyster E80Z 2007 88 / 185 TSU 2,235 / 4,699 TSU W/36V BATTERY, MONO, S/S, 4 WAY VALVE & HOSING
20236 12,000 5,941 Hyster E120XL3 2001 95 / 135 STD 2,413 / 3,429 STD W/48V BATTERY, MONO, 3RD VALVE, PARTIAL HOSE
29793 12,000 5,941 Yale ERC120HGN48TE100 2003 100 / 209 TSU 2,540 / 5,309 TSU 48V, CHASSIS ONLY, 4 WAY VALVE & HOSING
19794 20,000 9,901 Kalmar E200ZP 1999 165 / 233 STD 4,191 / 5,918 STD W/(2) 36V BATTERIES, F/P, 5TH VALVE & HOSING, 50" FORKS